21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na międzynarodowe wymiany młodzieży do Dani i Turcji

Szanowni Państwo, 
 
Europejskie Forum Młodzieży zaprasza na międzynarodowe wymiany młodzieży, które odbędą się w następujących terminach:
  • 6-14 czerwca 2009"A Game on the Shadow of the History"
Batman / Turcja (6 osób + lider/nauczyciel) 
  • 7-14 czerwca 2009 –  “Global action for Sustainability”
Brenderup / Dania (4 osoby + lider/nauczyciel)
 
Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież pełnoletnią zainteresowaną integracją europejską, przełamywaniem barier kulturowych, inicjatywami młodzieżowymi, a w szczególności historią starożytną w przypadku Turcji oraz sztuka, malarstwem, rysunkiem i ekologią w przypadku Danii.
 
W wymianach może wziąć udział również młodzież szkolna i absolwenci szkoły wraz z nauczycielem.
 
W programie oprócz warsztatów znajdują się również rozmaite gry interkulturalne oraz wycieczki krajoznawcze.

Podstawowe cele wymian to:

-         przełamywanie barier międzyludzkich - promocja wzajemnego zrozumienia,
-         edukacja kulturalna - odkrywanie innych kultur i krajów,
-         poprawienie tolerancji i szacunku,
-         promocja założeń europejskich wśród młodzieży,
-         organizowanie warsztatów z uczestnikami z różnych krajów,
-         promocja dialogu i wzajemnego oddziaływania między młodymi ludźmi,
-         ochrona dziedzictwa kulturowego
-         wizytacja środowiska naturalnego regionu.
 
Wymiany będą miały charakter wielostronnego spotkania różnych krajów i ich kultur.
W wymianie w Turcji weźmie udział młodzież z Litwy, Łotwy, Polski i Turcji natomiast w Danii młodzież z Łotwy, Włoch, Polski, Turcji i Danii.
Podczas pobytu na wymianach organizatorzy zapewniają opiekę, wyżywienie oraz realizację planu (wraz z wycieczkami krajoznawczymi). Nocleg w hotelu młodzieżowym.
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską.

Planowany wylot z Berlina lub z Warszawy w przypadku Turcji oraz z Katowic, Wrocławia  lub Warszawy w przypadku Danii.
 
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy do dnia 25 maja 2009 r. na adres e-mail lub nr faxu (074) 8 111 399.

Wkład uczestnika w projekt wynosi:
Turcja 595 zł + 22 złotych ubezpieczenie(jest uzależniony od ceny biletu lotniczego)
Dania 560 zł + 22 złotych ubezpieczenie (jest uzależniony od ceny biletu lotniczego)
 
 
Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem 608-320-983 – Adam Jaśnikowski.
 
  
Z poważaniem
 
Adam Jaśnikowski
          Dyrektor
Europejskiego Forum Młodzieży
Opublikował:  | Data publikacji: 25-05-2009 08:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-05-2009 08:53