8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Owoce, warzywa i soki są na 5!”- ogólnopolski program dla szkół podstawowych

Trwają zapisy  do tegorocznej, ogólnopolskiej edycji programu: „Owoce, warzywa i soki są na 5!”. Organizatorami konkursu są Instytut Żywności i Żywienia oraz firma Tymbark.  Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia.
Celem programu jest uświadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich opiekunom korzyści płynących z częstego spożywania owoców, warzyw i soków.
 
Program „Owoce, warzywa i soki są na 5” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.Materiały informacyjne trafiły do ponad 14 000 szkół w całej Polsce.
 
Głównymi nagrodami będą granty pieniężne w wysokości 1500 zł dla każdej z szesnastu zwycięskich szkół (po jednej w każdym województwie). Poza tym wszystkie szkoły, jak również dzieci, które wezmą udział w programie, otrzymają drobne upominki.
 
Praca konkursowa polega na wykonaniu czterech zadań: realizacji opracowanych przez metodyków scenariuszy lekcyjnych, organizacji akademii/przedstawienia na temat spożywania 5 porcji dziennie warzyw, owoców lub soku, przygotowaniu warzywno-owocowo-sokowej dekoracji szkolnej, a także organizacji owocowo-warzywno – sokowego dnia.
Każde przeprowadzone działanie należy opisać w raporcie, dostępnym na stronie: www.5razyowoceiwarzywa.pl
 
Zgłoszenia do konkursu wraz raportem z przeprowadzonych działań konkursowych szkoły mogą nadsyłać do 17.06.2009 roku.
 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.5razyowoceiwarzywa.pl
 
Dodatkowych informacji udziela także:
Magdalena Józefiak, tel: +48 33 870 82 06, mail:
 
Magdalena Józefiak
Specjalista ds. Public Relations | Dział Public Relations
 
„MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k.| ul. Legionów 37| 34 -100 Wadowice
tel.: +48 33 870 82 06 | fax.: +48 33 873 19 26
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000271001, NIP PL: 551-17-02-355.
Opublikował:  | Data publikacji: 25-05-2009 08:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-05-2009 08:48