7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 maja 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 23 kwietnia 2009 r. i 8 maja 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj. Nr: 86/2009, 87/2009, 88/2009, 89/2009, 91/2009, 93/2009, 94/2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. Nr 90/2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego – proj. Nr 95/2009.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2009 roku – proj. Nr 96/2009.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2009-2015 – proj. Nr 92/2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członka komisji rady miejskiej proj. Nr 97/2009.
12. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 21-05-2009 15:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15