9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sztafeta Kwietnego Biegu przebiegnie przez Przemyśl w dniu 28 maja 2009 r.

Celem przeprowadzenia Kwietnego Biegu jest upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie swojej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny.

ORGANIZATOR SZTAFETY
1. Organizatorem Sztafety Sąsiadów Kwietnego Biegu (Sztafeta, Bieg) jest Stowarzyszenie 10 CZERWCA z siedzibą 31-052 Kraków ulica Miodowa 41/14, tel. 12 421 15 20.
2. Współorganizatorami gminnych etapów Sztafety są Gminne Komitety Organizacyjne powoływane przy wsparciu władz nadgranicznych gmin.
3. Dyrektorem Sztafety Sąsiadów jest Grzegorz Grzywa.

FORMUŁA SZTAFETY
1. Sztafeta poruszać się będzie drogami publicznymi poprzez wszystkie polskie nadgraniczne gminy, z początkiem i końcem w miejscowości Stary Sącz.
2. Od startu w dniu 26 maja 2009 o godzinie 17.00 do zakończenia w dniu 10 czerwca 2009 o godzinie 17.00 Bieg trwać będzie bez zatrzymywania przez 24 godziny na dobę.
3. Łączna długość Biegu wynosi 3.530 kilometrów.
4. W celu rozdziału obowiązków przy organizacji Biegu jego trasę dzieli się na 201 etapów odpowiadających kolejnym nadgranicznym gminom.
5. Symbolem zachowania ciągłości Biegu jest przekazywanie pałeczki przez następujących po sobie uczestników sztafety (Chorążych Sztafety).
6. Udział w Biegu jest otwarty dla wszystkich chętnych.
7. W celu zapewnienia warunków do rejestracji uczestnictwa w Biegu na jego trasie oznacza się odcinki o długości 3.530 m.
8. Potwierdzenie udziału w Biegu, organizatorzy wydadzą każdej osobie która przebiegnie nie mniej niż 35,3 km oraz dopełni procedury rejestracyjne.

Trasa przemyskiego odcinka Kwietnego Biegu:

 

Gmina Przemyśl

start

odcinek

koniec

droga

odległość

2009-05-28 06:40:00

Kniażyce

2009-05-28 06:40:00

 

0.0

2009-05-28 06:40:00

Przemyśl, Słowackiego J.

2009-05-28 07:09:00

 

5.1

2009-05-28 07:09:00

Przemyśl, Mickiewicza A.

2009-05-28 07:30:00

 

3.7

2009-05-28 07:30:00

Przemyśl, Siemiradzkiego H.

2009-05-28 07:36:00

 

1.0

2009-05-28 07:36:00

Przemyśl, Nestora

2009-05-28 07:41:00

 

0.9

2009-05-28 07:41:00

Przemyśl, Jasińskiego

2009-05-28 07:44:00

 

0.4

2009-05-28 07:44:00

Krówniki

2009-05-28 08:01:00

 

3.1

2009-05-28 08:01:00

Przemyśl, Lwowska

2009-05-28 08:15:00

 

2.4

2009-05-28 08:15:00

Hureczko Nad Sanem, 28

2009-05-28 08:26:00

 

2.0

Ok. godziny 6.55 przemyska sztafeta Kwietnego Biegu zatrzyma się na chwilę przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II na Placu Niepodległości, gdzie uczestnicy złożą symboliczną wiązankę kwiatów i zapalą znicze.

Opracował; Z. Rużycki
Naczelnik Wydziału Sportu

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2009 15:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15