Debata lokalna - „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu byli organizatorami lokalnej debaty pt. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, która odbyła się w Urzędzie Miejskim we wtorek 19 maja br. Debata jest częścią ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, zorganizowanej z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem debaty jest przedstawienie szerszego kontekstu zmian społeczno-ekonomicznych, które wpływają na wzrost spożywania alkoholu w Polsce. Głównie ma ona pokazać, że lokalna polityka wobec alkoholu jest ważnym elementem podejmowanych działań w zakresie zdrowia publicznego, polityki społecznej i bezpieczeństwa. Pan Grzegorz Stępniewski edukator Kampanii zaprezentował i omówił założenia ogólnopolskiej Kampanii. Pani Agnieszka Książek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom przedstawiła plan działań gminy w ramach tego przedsięwzięcia.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i jednostek, które na co dzień stykają się z problematyką alkoholizmu. Gościem specjalnym był Ks. Prałat Stanisław Zarych Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości oraz Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla. Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. W mieście Przemyślu punktem inaugurującym kampanię jest debata.
Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca Miasta Przemyśla do oceny własnego modelu picia alkoholu oraz do odpowiedzi na pytanie – Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Pokażemy też, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód.
Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Ma być również źródłem profilaktyki i edukacji dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.
Więcej informacji na temat kampanii uzyskacie Państwo, kontaktując się z Ambasadorem kampanii w Przemyślu Panią Agnieszką Książek – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu przy ul. Brata Alberta 10 . Tel. (0-16) 672 - 30 -04.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKs. Prałat Stanisław Zarych Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości oraz Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla (189,45KB)

JPGDebata lokalna - „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” (253,79KB)

JPGDebata lokalna - „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” (194,75KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-05-2009 11:52 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15

Na skróty