13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień Książki w Szkole Podstawowej nr 15

Dzieci, które mają jakieś problemy, mogą intuicyjnie sięgać po książkę, aby je od siebie odsunąć. Odpowiednio dobrana książka pozwala odnaleźć to, co jest dla niego najważniejsze. Wykorzystując tę sytuację, przesłaniem tegorocznych obchodów Dnia Książki było rozpowszechniania wiedzy o dobroczynnym działaniu książek i rekomendacji konkretnych tytułów pomocnych przy najczęściej występujących problemach. W tym celu została urządzona ogólnodostępna wystawa prezentująca wybraną literaturę o charakterze biblioterapeutycznym, przeznaczoną dla ucznia szkoły podstawowej. Podzielono ją na 10 działów, z których każdy miał swoją nazwę, np.: Dzieci nieśmiałe, Dzieci nieakceptujące swojego wyglądu, Dzieci, którym urodziło się rodzeństwo, Dzieci z problemami zdrowotnym, Dzieci, które musiały się przeprowadzić, Dzieci dotknięte pesymizmem.

Przyporządkowano im po kilka przykładowych egzemplarzy książek, przeczytanie których ułatwi uczniom zrozumieć świat, zaakceptować samego siebie, czy zrekompensować to, czego najbardziej brakuje. Wśród utworów bardzo znanych, takich jak np. Wakacje z duchami, Przygody Mikołajka, Ida sierpniowa, Słoneczko, seria o Koszmarnym Karolku, były też i te nowe na rynku księgarskim, np.: Kacperiada, Marzenia i gwiazdy, Okularnica, Tam, gdzie spadają anioły, Rodzina Szkaradków i ja, Życie do góry nogami.

Gromadząc na wystawę odpowiednią literaturę, biblioteka szkolna wzbogaciła się o dotychczas nie posiadane, wartościowe pozycje. Stwarza to szansę na bardziej optymistyczne spotkania z książką, choćby poprzez czerpanie radości ze znajdowania w nich tego, co dziecko odkryło samo i co odkryło czasem wyłącznie dla siebie samego.

Tegoroczne szkolne uroczystości na Dzień Książki nie mogły się obyć bez osób, których praca polega na udzielaniu wskazówek do dalszego inspirowania i stymulowania rozwoju dziecka. Okazuje się, że biblioterapia może poszerzać ofertę edukacyjno-wychowawczą placówki oświatowej, a wykazały to zajęcia z młodzieżą Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Joanny Tomczyk, Pani Pedagog - Beaty Maciupy, Pani Psycholog – Elżbiety Trunkwalter. Specyfika ich polegała na doborze i oddziaływaniu literatury na wychowanków o różnych predyspozycjach osobowościowych i intelektualnych. Wykorzystano tu m. in. głośne czytanie uczniom fragmentów książek, jako kontynuację społecznej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Najlepsi czytelnicy szkolnej biblioteki uczestniczyli także w innej, bardziej kameralnej formie kontaktu z książką i jej twórcą, jaką były spotkania autorskie. Młodsi uczniowie mieli okazję poznać Krzysztofa Kubaszka – autora pełnych humorui radości wierszyków. Poeta w oparciu o utwory ze swojego najnowszego tomiku pt. „Bajeczki z taty teczki” poprowadził zajęcia czytelnicze w formie prezentacji multimedialnej pt. „Słowo mówione, śpiewane i malowane”.

Odsłonił przed dziećmi tajniki zarówno pracy pisarza, jak i warsztatu ilustratora. Potwierdziło się, że dziecięca fantazja i kreatywność nie znają granic. Natomiast przedstawiciele starszych klas spotkali się z pisarzem Pawłem Piętalem, tworzącym oprócz poezji opowiadania oparte na absurdach słownych, teksty piosenek, fraszki. Autor musiał odpowiadać na wiele dociekliwych pytań, w odpowiedzi nawiązywał do swoich dziecięcych fascynacji literackich i wracał do swoich pierwszych, przeczytanych książek, polecając tym samym wiele ciekawych tytułów. Z całą pewnością, wszystkie niebanalne spotkania autorskie, łączące w sobie elementy dyskusji, luźnej wymiany zdań i poglądów, są dla czytelników niezapomnianym przeżyciem i urozmaiceniem w codziennym planie lekcyjnym. 

Tradycyjnie już, laureatom konkursów czytelniczych wręczane były okolicznościowe dyplomy i wykonywane pamiątkowe zdjęcia.

Pozostaje wierzyć, że organizowane dla uczniów tego typu imprezy choć trochę zbliży ich do książki, a słowa M. Dąbrowskiej: Książka i możliwość czytania to jeden z najważniejszych cudów nasze cywilizacji, będą towarzyszyły młodym ludziom przez długie lata.

Podobnie jak w roku ubiegłym, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w miejskich obchodach Światowego Dnia Książki, organizowanych przez Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy w Centrum Kulturalnym.

Grupa teatralna pod kierunkiem p. Moniki Płatko wystawiła „Balladynę” Juliusza Słowackiego, a w konkursie recytatorskim promującym twórczość przemyskich pisarzy nasi reprezentanci zachwycili widownię wysokim poziomem artystycznym. Uczennica klasy IV C – Ewa Solska zdobyła II miejsce.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-05-2009 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2009 11:01