25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy

    Niektóre stwierdzenia wygłoszone w dniu 11 maja br. na konferencji prasowej przemyskiej Platformy Obywatelskiej, jak również zawarte w oświadczeniu wydanym na niej, wymagają komentarza z mojej strony. Nie zamierzam oczywiście odnosić się do zdań opisujących zmieniający się układ polityczny w Radzie Miejskiej, pozostawiając te wydarzenia jedynie ocenie samych radnych i szanując suwerenność organu stanowiącego.
  Z tego jednak samego powodu nie rozumiem zarzutu podniesionego w oświadczeniu, iż wyrażając zgodę na zmianę porządku ostatniej sesji pokazałem, że nie interesuje mnie współpraca z całą Radą ponad podziałami politycznym. Zgodę wydałem właśnie dlatego, że nie chciałem ograniczać suwerenności Rady – szczególnie w sprawie tak ważkiej jak zmiana jej Przewodniczącego. Być może nikt tego nie zauważył, ale także sami radni Platformy Obywatelskiej głosowali za wprowadzeniem punktu o odwołaniu Przewodniczącego do porządku obrad, więc najwyraźniej chcieli podjąć dyskusję w tej sprawie i demokratycznie o tym zdecydować w głosowaniu.
    Wbrew postawionym pod moim adresem zarzutom jestem gotów do współpracy ze wszystkimi radnymi, a podstawą do niej jest zgoda co do realizowanej polityki społeczno-gospodarczej miasta, którą kształtuje Rada Miejska przyjmując bądź nie, proponowane przeze mnie projekty uchwał. Tak było w przypadku uchwały budżetowej i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Przypomnę, że jednak kilka konkretnych uchwał realizujących te dwa ważne dokumenty, zostało właśnie za sprawą radnych Platformy Obywatelskiej odrzuconych przez Radę, z powodów które trudno określić inaczej niż jak właśnie polityczne.
  Wreszcie na koniec muszę się odnieść do zarzutu „tajemniczego układu”. Dokładam wielu starań, aby wszelkie zmiany zarówno personalne, jak i organizacyjne były transparentne, właśnie m.in. poprzez procedury konkursowe. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że w zamian za uzyskanie poparcia ze strony radnych Platformy Obywatelskiej, żądano ode mnie kilku stanowisk m.in. Zastępcy Prezydenta, co było przecież oczywistą próbą upolitycznienia moich decyzji personalnych.
   Przewidziany prawem sposób wykonywania przeze mnie władzy wykonawczej, jak każdego zresztą prezydenta, czy burmistrza miasta, wymaga ode mnie uzyskania poparcia dla przedstawianych przeze mnie projektów ze strony większości radnych. Bardzo chciałbym, aby drogą do uzyskania tego poparcia były racjonalne argumenty wypływające z potrzeb miasta i jego mieszkańców, a ich zrozumienie nie było zależne od reprezentowanej przez odbiorców opcji politycznej. Każdą konstruktywną krytykę przyjmuję ze zrozumieniem.

Przemyśl, dnia 12 maja 2009r.

Robert Choma
Prezydent
Miasta Przemyśla
Opublikował:  | Data publikacji: 12-05-2009 13:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15