6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu w miesiącu maju 2009 r.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu prowadzony przy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić:
- przedszkola
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
do skorzystania z usług szkoleniowych, doradczych i animacyjnych.

Szkolenia dostosowane są do potrzeb przedstawicieli edukacji i obejmować będą zagadnienia obejmujące:
-
Diagnozę problemów  środowisk lokalnych i możliwości sfinansowania ich rozwiązań z EFS
- Budowanie logiki projektu
- Metodologię zarządzania projektem
- Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych
- Procedury raportowania i rozliczania projektów - praca z generatorem wniosków płatniczych,
- Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów
- Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS
- Zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów z EFS
- Zasady rozliczania, ewidencjonowania i raportowania pomocy publicznej w ramach projektów EFS
- Partnerstwa zawiązywanie i rozwój

Wszystkie usługi oferowane przez Ośrodek są bezpłatne a ich podstawowym celem jest wsparcie potencjalnych beneficjentów do EFS na drodze opracowywania wniosku o dofinansowanie poprzez pomoc i doradztwo w jego realizacji i rozliczeniu.

Zapraszamy do skorzystania z oferty i jednocześnie informujemy, że w jednym szkoleniu może wziąć udział max 13 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.przemysl.roefs.pl

Bliższe informacje dostępne są w punkcie informacyjno-promocyjnym: Przemyśl, Rynek 26, tel. (016) 6760263, e-mail: ,

Osoba do kontaktu: Agnieszka Muzyczka - specjalista ds. informacji i promocji.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl