Szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu w miesiącu maju 2009 r.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu prowadzony przy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić:
- przedszkola
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
do skorzystania z usług szkoleniowych, doradczych i animacyjnych.
Szkolenia dostosowane są do potrzeb przedstawicieli edukacji i obejmować będą zagadnienia obejmujące:
-
Diagnozę problemów  środowisk lokalnych i możliwości sfinansowania ich rozwiązań z EFS
- Budowanie logiki projektu
- Metodologię zarządzania projektem
- Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych
- Procedury raportowania i rozliczania projektów - praca z generatorem wniosków płatniczych,
- Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów
- Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS
- Zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów z EFS
- Zasady rozliczania, ewidencjonowania i raportowania pomocy publicznej w ramach projektów EFS
- Partnerstwa zawiązywanie i rozwój
Wszystkie usługi oferowane przez Ośrodek są bezpłatne a ich podstawowym celem jest wsparcie potencjalnych beneficjentów do EFS na drodze opracowywania wniosku o dofinansowanie poprzez pomoc i doradztwo w jego realizacji i rozliczeniu.
Zapraszamy do skorzystania z oferty i jednocześnie informujemy, że w jednym szkoleniu może wziąć udział max 13 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.przemysl.roefs.pl
Bliższe informacje dostępne są w punkcie informacyjno-promocyjnym: Przemyśl, Rynek 26, tel. (016) 6760263, e-mail: ,
Osoba do kontaktu: Agnieszka Muzyczka - specjalista ds. informacji i promocji.
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 08-05-2009 15:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 08-05-2009 15:19

Na skróty