9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań określonych w § 4 ww. ustawy w obszarze oświaty, edukacji i wychowania

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) na realizację w roku 2009 zadań określonych w § 4 ww. ustawy w obszarze oświaty, edukacji i wychowania.
1.      Zleceniu podlegać będzie organizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajlnych, w zakresie m.in.:
-        ochrony i promocji zdrowia
-        działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-        nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-        upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2.      Zadania zgłaszane do konkursu muszą mieć zasięg co najmniej wojewódzki.
Informacja pochodzi ze strony:

przygotowała M.Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 08-05-2009 13:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-05-2009 13:13