19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) na realizację w 2009 roku wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.
  • Koszt dofinansowania pobytu uczestnika na koloni/obozie wynosić powinien nie więcej niż 780 zł za turnus.
  • Czas trwania koloni/obozu ustala się na 14 dni
  • Udział dzieci na koloniach/obozach ma być wolny od obowiązku wnoszenia przez rodziców/opiekunów jakichkolwiek opłat za uczestnictwo
Termin składania do dnia 1 czerwca 2009 roku – decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty.
Przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 08-05-2009 12:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-05-2009 13:12