21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w Przemyślu

    Jak już informowaliśmy wcześniej, Gmina Miejska Przemyśl, jako jeden ze 1400 samorządów, przyłączyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Roberta Chomy do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

   Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Etap przemyski kampanii pod patronatem Prezydenta Miasta Roberta Chomy zostanie zainaugurowany w dniu 19 maja br. podczas lokalnej debaty, której celem jest budowanie społecznego poparcia dla prowadzonej w samorządach lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych.
  Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca Miasta Przemyśla do oceny własnego modelu picia alkoholu oraz do odpowiedzi na pytanie – Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Pokażemy też, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód.
Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Ma być również źródłem profilaktyki i edukacji dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.

Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 4 mln i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 863 tys.).
Na potrzeby kampanii przygotowano: spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Materiały edukacyjne w naszym mieście trafią do: szkół, placówek służby zdrowia, sprzedawców napojów alkoholowych, ośrodków szkolenia kierowców i ruchu drogowego.
Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców miasta. Planujemy także bezpłatne szkolenia edukacyjno – profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla lekarzy, sprzedawców napojów alkoholowych i słuchaczy szkół nauki jazdy oraz zorganizowanie debaty dotyczącej lokalnej polityki wobec alkoholu i działań w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa.
Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest trzecim czynnikiem powodującym choroby i zgony ludzi na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60 typów różnego rodzaju chorób ma związek z alkoholem.
Badania CBOS z 2008 roku pokazują, że w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina (100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego. Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji (choć w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna), ale pokazanie kiedy picie jest ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.
W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańców wzrosło w ostatnich 10 latach z 7,02 l w 1998 roku do 9,21 l w 2007 roku (dane GUS). Rośnie udział napojów spirytusowych w strukturach spożycia, a także liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymają materiały edukacyjne pod hasłem „Nie, bo tak”, adresowane do młodych ludzi.

Więcej informacji na temat kampanii uzyskacie Państwo, kontaktując się z Ambasadorem kampanii w Przemyślu Panią Agnieszką Książek – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu przy ul. Brata Alberta 10 . Tel. (0-16) 672 - 30 -04.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2009 13:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15