9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2009 r. kontynuuje działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu.

Realizacja projektu pozwala na objęcie wsparciem animacyjnym, szkoleniowym, doradczym i informacyjnym z zakresu wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego instytucje z terenów powiatów: przemyskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego i przeworskiego.

Grupy priorytetowe, do których skierowana jest oferta Ośrodka to:
1. Organizacje pozarządowe,
2. Jednostki samorządowe oraz ich jednostki organizacyjne (w tym szkoły, przedszkola),
3. Podmioty, które dotychczas nie aplikowały o środki w ramach POKL, aplikowały w niewielkim stopniu lub aplikowały bez powodzenia

Usługi świadczone przez Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu obejmują w szczególności:
1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS.,
2. Usługę informacyjną nt. możliwości skorzystania z projektów finansowych ze środków EFS,
3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS,
4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS,
5. Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS,
6. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS,
7. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

 

 

Szkolenia ogólne i specjalistyczne obejmować będą następujące zakresy tematyczne:

 

 

Szkolenia ogólne

Szkolenia specjalistyczne

Diagnozę problemów środowisk lokalnych i możliwości sfinansowania ich rozwiązań z EFS

Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS

Budowanie logiki projektu

Zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów z EFS

Metodologię zarządzania projektem

Zasady rozliczania, ewidencjonowania i raportowania pomocy publicznej w ramach projektów EFS

Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych

Partnerstwa zawiązywanie i rozwój

Procedury raportowania i rozliczania projektów - praca z generatorem wniosków płatniczych

 

Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów

 

W ramach planowanych rezultatów projektu
• przeszkolonych zostanie 390 osób,
• odbędzie się 80 dni szkoleń ogólnych i specjalistycznych,
• wykonanych zostanie 1000 godzin doradztwa ogólnego, doradztwa specjalistycznego natomiast 130 godzin,
• 200 osób skorzysta z usług doradztwa ogólnego i specjalistycznego,
• zawiązanych zostanie 20 partnerstw lokalnych,
• 22 zawarte partnerstwa na rzecz rozwoju będą wspierane przez animatora.
Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00 - 16.00.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Muzyczka – specjalista ds. informacji i promocji

Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy, z którymi można
się dzwoniąc pod numer tel. (0-16) 676-02-63, (0-16) 676-02-60.

W trakcie spotkań doradczych będą mieli Państwo możliwość konsultacji projektu od fazy powstania jego założeń do fazy realizacji i rozliczania.

 

 

Plan szkoleń na miesiąc maj 2009 r.

 

Data szkolenia

Imię i nazwisko trenera

Temat szkolenia

Godzina

Miejsce szkolenia

06-07.05.2009 r.

Ireneusz Kubiś

Diagnoza problemów środowisk lokalnych i możliwości sfinansowania ich rozwiązań z EFS

09.30-17.15

Przemyśl, Ośrodek Szkoleniowy PARR S.A, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1

14-15.05.2009 r.

Ireneusz Kubiś

Diagnoza problemów środowisk lokalnych i możliwości sfinansowania ich rozwiązań z EFS

09.30-17.15

Przeworsk, Urząd Miasta, ul. Jagiellońska 10

18-19.05.2009 r.

Ireneusz Kubiś

Budowanie logiki projektu

09.30-17.15

Jarosław, Urząd Gminy, ul. Piekarska 5

27-28.05.2009 r.

Ireneusz Kubiś

Budowanie logiki projektu

09.30-17.15

Przemyśl, Ośrodek Szkoleniowy PARR S.A, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!


Opublikował:  | Data publikacji: 06-05-2009 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15