2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłosznie Prezydenta Miasta Przemyśla o przyznaniu sportowcom, klubom oraz działaczom stypendiów, nagród i wyróżnień

Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 234 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przyznawanych przez Gminę Miejska Przemyśl, złożonych wniosków przez podmioty upoważnione do ich składania oraz po zapoznaniu się z opinią Miejskiej Rady Sportu przyznał stypendia sportowe sportowcom, nagrody trenerom i klubom oraz wyróżnienia działaczom.

Lista nagrodzonych znajduje się na stronie: http://www.przemysl.pl/bip/tablica_ogloszen/10531.html

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl