11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłosznie Prezydenta Miasta Przemyśla o przyznaniu sportowcom, klubom oraz działaczom stypendiów, nagród i wyróżnień

Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 234 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przyznawanych przez Gminę Miejska Przemyśl, złożonych wniosków przez podmioty upoważnione do ich składania oraz po zapoznaniu się z opinią Miejskiej Rady Sportu przyznał stypendia sportowe sportowcom, nagrody trenerom i klubom oraz wyróżnienia działaczom.

Lista nagrodzonych znajduje się na stronie: http://www.przemysl.pl/bip/tablica_ogloszen/10531.html

Opublikował:  | Data publikacji: 05-05-2009 13:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-05-2009 13:46