7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Medal "Pro Memoria" dla Technikum Nr 8 w Przemyślu

Do grona uhonorowanych Medalem "Pro Memoria" dołączyło 26 kwietnia br. Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu oraz Dyrektor Bernadeta Suchorzepka, a także indywidualnie  Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka jest trzecią przemyską szkołą uhonorowaną Medalem „Pro Memoria” – odznaczenie to posiada już Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu oraz Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu.
26 IV 2009 roku przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniów i rodziców brali udział w uroczystości wręczenia Medalu. Uroczystość ta odbyła się w Janowie Lubelskim i została uświetniona obecnością wielu znakomitych gości. Wraz ze społecznością Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu do Janowa udali się przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Alicja Kurka Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Uroczystość wręczenia medalu rozpoczęła się Mszą Św. w kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Następnie uczestnicy przeszli do auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, gdzie nastąpiło wręczenie Medali. Odznaczenia wręczył Pan Janusz Krupski Minister Edukacji Narodowej i Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pani Dyrektor Bernadeta Suchorzepka przedstawiła prezentację miejsc pamięci narodowej Przemyśla, a uczniowie Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka zaprezentowali przygotowany na tę okazję program artystyczny. Uroczystości uświetnił występ Chóru Mieszanego Surma z Warszawy, którego Dyrygent, Pan Lucjan Mazurek, również otrzymał Medal „Pro Memoria”.

Medal „Pro Memoria” jest polskim odznaczeniem cywilnym, przyznawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustanowiony został decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 stycznia 2005 r. z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Jest przyznawany za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Może być przyznawany osobom fizycznym i prawnym w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość.

Medal „Pro Memoria” nadaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, placówek dyplomatycznych. Wnioski o nadanie Medalu "Pro Memoria" kierowane są do Departamentu Wojskowego Urzędu, gdzie są weryfikowane. Medal wręczany jest podczas uroczystości państwowych, wojskowych i kombatanckich przez Kierownika Urzędu lub osoby przez niego upoważnione. Zawieszany jest na wstążce, na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych. Nadanie Medalu potwierdza się dyplomem i legitymacją, wręczanymi łącznie z Medalem.
Medal został zaprojektowany w porozumieniu z Komisją Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznaką Medalu jest metalowy krążek o średnicy 38 mm srebrzony i oksydowany. Na awersie na tle rozdartych krat umieszczony został orzeł wzoru z drzewca sztandaru wojskowego spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie w otoku z napisem "Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" znajduje się napis "Pro Memoria". Pod nim skrzyżowane gałązki dębiny i wawrzynu. Poniżej data "8 maja 2005". Medal przywieszany jest na wstążce koloru granatowego, amarantowego i czarnego. Są to kolory trzech polskich odznaczeń wojennych - Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych oraz Krzyża Zasługi z Mieczami.

Do tej pory przyznano ponad pięć tysięcy medali, a do grona uhonorowanych należą między innymi: ostatni Prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, który został odznaczony Medalem „Pro Memoria” jako pierwszy, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Związek Harcerstwa Polskiego, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Generał Brygady Tadeusz Płoski - Biskup Polowy Wojska Polskiego, Józef Ziółkowski – członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (354,02KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (276,88KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (354,02KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (276,88KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (238,62KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (243,88KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (51,91KB)

JPGWręczenie Medalu "Pro Memoria" (257,35KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2009 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15