Pilne !!! - Nagrody Ministra i Kuratora - Wnioski

Rzeszów, 2009-04-29

Podkarpacki Kurator Oświaty                                                
w Rzeszowie

SEA/K-1541/2/09

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że rozporządzenie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1093) z dniem 1 stycznia 2009 r. straciło moc obowiązującą.
W związku z powyższym proszę o wstrzymanie się z przysyłaniem do Kuratorium Oświaty wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze sporządzonych wg w/w rozporządzenia.
Po opublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego rozporządzenia na stronie www.ko.rzeszow.pl bezzwłocznie zostanie zamieszczona informacja o kryteriach przyznawania nagrody oraz terminie składani wniosków.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-04-2009 13:22 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-04-2009 13:22

Na skróty