22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pilne !!! - Nagrody Ministra i Kuratora - Wnioski

Rzeszów, 2009-04-29

Podkarpacki Kurator Oświaty                                                
w Rzeszowie

SEA/K-1541/2/09

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że rozporządzenie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1093) z dniem 1 stycznia 2009 r. straciło moc obowiązującą.
W związku z powyższym proszę o wstrzymanie się z przysyłaniem do Kuratorium Oświaty wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze sporządzonych wg w/w rozporządzenia.
Po opublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego rozporządzenia na stronie www.ko.rzeszow.pl bezzwłocznie zostanie zamieszczona informacja o kryteriach przyznawania nagrody oraz terminie składani wniosków.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl