1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu

W środę 22 kwietnia br. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 - Kazimierzowi Wielkiemu oraz otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w Archidiecezji Przemyskiej przez J. E. Ks. Abp Józefa Michalika Metropolitę Przemyskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Następnie Jego Ekscelencja dokonał poświęcenia tablicy i pomieszczeń mieszkalnych ośrodka, nowej siedziby poradni oraz autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów.
W uroczystościach wzięli udział : Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Maciej Szymański Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Radni Rady Miejskiej w Przemyślu, przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz związków zawodowych.
Uroczystości były okazją do zaprezentowania szeregu działań podejmowanych w Przemyślu na rzecz osób niepełnosprawnych. Na remont pomieszczeń mieszkalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu oraz zakup 16-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, Miasto Przemyśl przeznaczyło łącznie kwotę 394 205,04 zł. Znaczącego wsparcia wychowankom ośrodka udzielił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, który przekazał na ten cel dodatkowo 225 436,68 zł. Jednocześnie Miasto Przemyśl wydatkowało 50 000,-zł na remont nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 4.
To właśnie dzięki podjęciu w/w działań oraz wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, możliwa była poprawa warunków w jakich przebywają niepełnosprawni wychowankowie ośrodka oraz dzieci i młodzież korzystająca z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tekst: Robert Sosnowski
Wydział Edukacji
Zdjęcia: Jan Jarosz
Wydział Kultury Promocji i Turystyki


JPGOtwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu (561,08KB)

JPGOtwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu (473,63KB)

JPGOtwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu (566,92KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-04-2009 08:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15