13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akcja charytatywna na rzecz Mołdawii

Zorganizowana społeczność polska w Mołdawii zajmująca się krzewieniem kultury i języka polskiego, boryka się z problemami związanymi z brakiem wszelkiego rodzaju polskiej literatury. Pragnąc pomóc mołdawskiej Polonii w zorganizowaniu bibliotek i wzbogacić już istniejące zbiory w Bielcach, Komracie i Oknicy, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o nieodpłatne przekazywanie książek, podręczników z zakresu literatury pięknej, historii, geografii, biologii, albumy krajoznawcze. Mile widziane są również polskie filmy.


Jeżeli ktoś posiada zbędne tytuły, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce! Książki można składać w siedzibie Caritasu Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1 codziennie oprócz czwartku w godz. od 9.00 do 15.00.


Opr. Iwona Liweń

Opublikował:  | Data publikacji: 24-04-2009 11:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15