15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Po raz ósmy oblegano Twierdzę Przemyśl

W dniach 18 i 25 marca 2009r.odbyła się VIII edycja konkursu historycznego „Twierdza Przemyśl”, którego celem jest promowanie wartości historycznych, wiedzy z zakresu techniki wojennej I wojny światowej oraz wzbudzanie zainteresowania tematem Moja mała ojczyzna wczoraj,dziś i jutro.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Pan Andrzej Zapałowski                        Mer Miasta Innsbruck Austria
Poseł do Parlamentu Europejskiego          Pan Eugen Sprenger
 
Pan Marek Kuchciński                           Pan Gartner Hans Peter
Poseł na Sejm RP                                   Prezes Towarzystwa
                                                              Strzelców Cesarskich
Pan Robert Choma                                 Innsbruck Austria
Prezydent Miasta Przemyśla                    Oberleutnant
 
Pan Piotr Tomański                               Pan Zdzisław Budzyński
Poseł na Sejm RP                                   Prezes Towarzystwa Przyjaciół
                                                              Nauk w Przemyślu
Pan Jan Pączek                                   
Starosta Powiatu Przemyskiego
 
Zmagania uczestników przebiegały dwuetapowo:
-I etap miał miejsce 18 marca 2009 r.w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 15 pytań dotyczących budowy i funkcjonowania w czasie I wojny światowej Twierdzy Przemyśl. Kolejnym poleceniem była analiza rysunków i mapy, w której należało wykazać się szeroką i specjalistyczną wiedzą  z zakresu historii wojskowości.
-Ostatecznie do II etapu-finału zakwalifikowało się 5 uczniów ze szkół podstawowych oraz 6 uczniów z gimnazjum, którzy otrzymali największą ilość punktów.
    25 marca 2009r.w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbył sie wielki finał, który uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście:

Zastępca Starosty Powiatu Przemyskiego p.Marek Kudła,Naczelnik Wydziału Edukacji p.Piotr Idzikowski oraz jego Zastępca p .Elżbieta Tarnawska a także Inspektor p .Monika Pacuła, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP p. Marka Kuchcińskiego- p. Lucyna Podhalicz.

Uczniów oraz zaproszonych gości przywitał Dyrektor SP Nr 15 p.Mirosław Bar, który odczytał list Mera Miasta Innsbrucka w Austrii p. Eugena Springera, skierowany  do uczestników konkursu, zachęcający do poznawania wspólnej historii narodu polskiego i austriackiego na przykładzie „Twierdzy Przemyśl”. Finaliści odpowiadali na pytania testowe i opisowe, które były wzbogacone rysunkami i zdjęciami obiektów fortecznych. Wypowiedzi poszczególnych uczestników konkursu stały na wysokim poziomie, a każdemu wystąpieniu towarzyszył doping koleżanek i kolegów siedzących na widowni. Po tak zaciętej i wyrównanej walce, a także długiej i burzliwej naradzie, jury w składzie:

p. Tomasz Idzikowski- wykładowca PWSW w Przemyślu,
p. Andrzej Huk Wizytator Oddziału Kuratorium w Przemyślu,
p. Grzegorz Poznański- przedstawiciel TPN w Przemyślu,
wyłoniło zwycięzców w kategorii szkoły podstawowej:
 
I miejsce- Justyna Hałabuza, SP Nr 5 w Przemyślu,
II miejsce- Gracjan Kaluga, SP Nr 5 w Przemyślu,
III miejsce- Damian Pyś, SP w Krównikach,
wyróżnienie- Kacper Supel, SP w Krównikach,
wyróżnienie- Małgorzata Wielgosz, SP Nr 5 w Przemyślu.
 
i w kategorii gimnazja:
I miejsce- Tomasz Szostak, Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu,
II miejsce- Michał Thier, Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu,
III miejsce- Jolanta Wróbel, Gimnazjum w Orzechowcach,
wyróżnienie- Dominika Kalawska, Gimnazjum w Kalnikowie,
wyróżnienie- Kamil Cichocki, Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu,
wyróżnienie- Karolina Szafran, Gimnazjum w Orzechowcach.
 
Zwycięzcom oraz wyróżnionym zaproszeni goście wręczyli nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Miasta Przemyśla, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Foto-Focus -p. Andrzej Domagalski, Księgarnie: „Bosz” i „Libera”.

 

Gratulacje oraz dyplomy za przygotowanie uczniów do „zmagań historycznych” otrzymali także nauczyciele. Koordynatorem konkursu był nauczyciel historii SP Nr 15  p. Marcin Duma. Końcową mowę wygłosił Naczelnik Wydziału Edukacji p. Piotr Idzikowski, który podziękował za tak duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w „ międzyszkolny pojedynek”, wzbogacający wiedzę o Przemyślu i regionie, mając tym samym nadzieję na kontynuację tak wartościowego przedsięwzięcia, jakim jest „Twierdza Przemyśl”.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-04-2009 14:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-04-2009 14:31