10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważne rozmowy we Lwowie

Wczoraj, tj. 6 kwietnia br, przebywała we Lwowie 8-osobowa grupa przedstawicieli samorządu Przemyśla. Był to efekt przeprowadzonych w lutym rozmów Prezydenta Roberta Chomy z Merem Andrijem Sadowym i przedstawionej wtedy pisemnej propozycji Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miejskiej wspólnego spotkania radnych i dyskusji w kilku ważnych dla obu miast kwestiach.
Przedstawiciele przemyskiego samorządu tworzyli tzw. „grupę roboczą”, która na spotkaniu ze swoim lwowskim odpowiednikiem ma za zadanie przygotować tematy i zakres wspólnych rozmów i działań. Na czele polskiej grupy stoją Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta, a jej skład uzupełniają radni: Ludwik Kaszuba, Zygmunt Majgier, Eugeniusz Strzałkowski, Bogusław Zaleszczyk i Janusz Zapotocki, a także Jan Jarosz Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki UM. Na czele grupy ukraińskiej znaleźli się Wołodymyr Kwurt Sekretarz Lwowskiej Rady Miejskiej oraz Wasyl Kosiw Wicemer Lwowa.
Przed spotkaniem w lwowskim Ratuszu przemyscy samorządowcy spotkali się w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z jego Prezesem Emilem Legowiczem oraz pozostałymi członkami Zarządu Towarzystwa. W trakcie rozmowy zapoznali się ze stanowiskiem i oczekiwaniami, co do uzyskania siedziby dla organizacji skupiających Polaków we Lwowie.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkanie grup roboczych we lwowskim Ratuszu dotyczyło m.in. propozycji rozwiązania problemu siedzib dla mniejszości narodowych w obydwu miastach - w kontekście przekazania Ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu i zapewnienia siedziby dla Domu Kultury Polskiej we Lwowie. Ta kwestia spotkała się z bardzo przychylnym nastawieniem przedstawicieli miasta Lwowa, podkreślających, że rozumieją podnoszone argumenty i potrzebę równoległego rozwiązania sprawy w obu miastach. Ustalono, że do kolejnego spotkania, na którym powinny zostać przedstawione konkretne propozycje, dojdzie w Przemyślu po 20 kwietnia br.
Inne ustalenia poniedziałkowego spotkania dotyczyły współpracy Lwowa i Przemyśla w kontekście zbliżającego się EURO 2012. Ukraińscy i polscy samorządowcy zadeklarowali chęć wspólnego starania się o środki z funduszy europejskich, np. z Programu Interreg, na promocję, wydawnictwa i infrastrukturę sportową. Lwowscy samorządowcy wyrazili także swoje poparcie dla starań władz Przemyśla o rozpoczęcie budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice, informując, że wystąpili już w tej sprawie do ukraińskich władz państwowych.

JPGRozmowy w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (559,83KB)

JPGSpotkanie we lwowskim Ratuszu (536,62KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-04-2009 15:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15