11 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży "PIĘKNO BESKIDÓW I BIESZCZADÓW"

Zapraszamy do kolejnej edycji Konkursu. Celem imprezy jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej inspirowanej krajobrazem i folklorem Beskidów i Bieszczadów oraz promocja na szeroką skalę naszego regionu.

REGULAMIN XII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "PIĘKNO BESKIDÓW I BIESZCZADÓW"

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Gorlicach Urząd Miejski w Gorlicach

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy regionami Polski, a także zagranicznymi placówkami krzewienia kultury plastycznej
 • promocja kulturowych, krajobrazowych i turystycznych walorów Beskidów i Bieszczadów w myśl idei "Europy Regionów", wzywającej do tworzenia i odtwarzania wartości kulturowych "małych ojczyzn"
 • niepowtarzalność zabytków architektury (cerkwie, kościoły, zamki, dwory, cmentarze z I wojny światowej), historycznych obiektów przemysłu naftowego i innych elementów krajobrazu charakterystycznych dla regionu południowo-wschodniej Polski.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wiek uczestników 6-19 lat.
 2. Technika: malarstwo, grafika, rysunek, tkanina.
 3. Format prac: dowolny ale nie większy niż 50 x 70
 4. Opis pracy na odwrocie drukiem: tytuł pracy, nazwisko i imię autora, wiek, adres i tel. placówki, nazwisko i imię nauczyciela.
 5. Termin nadsyłania prac: do 20 czerwca 2009r. na adres:
  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  38-300 GORLICE, ul. Rynek 11
  tel/fax (0-18) 353-58-91
  e-mail:
  P O L S K A
 6. Nadesłane prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
 7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Komisja konkursowa dokona oceny prac w podziale na kategorie wiekowe oraz na rodzaje technik plastycznych.

 Uwagi końcowe:

 

 

 • Koszt przesyłki pokrywa uczestnikPrace nadesłane w rulonach bądź zniszczone podczas transportu nie będą rozpatrywane.
 • Dyplomy otrzymują laureaci, ich placówki i opiekunowie.

  O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu.

   

 • Opublikował:  | Data publikacji: 01-04-2009 08:49
  Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01-04-2009 08:52