22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitał i życzenia złożył Pan Andrzej Krzysztoforski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia oraz gratulacje złożył  także parom małżeńskim Robert Choma Prezydenta Miasta Przemyśla, a w imieniu przemyskich radnych Jacek Dygut - przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia RM.

Po wystąpieniach Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznawanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wielu kolejnych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności życzymy parom małżeńskim:

 

1. Annie i Ryszardowi Stankiewiczom

 

2. Zuzannie i Józefowi Chorzępa

 

3. Krystynie i Władysławowi Diaczyk

 

4. Marii i Julianowi Maksym

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl