11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitał i życzenia złożył Pan Andrzej Krzysztoforski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia oraz gratulacje złożył  także parom małżeńskim Robert Choma Prezydenta Miasta Przemyśla, a w imieniu przemyskich radnych Jacek Dygut - przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia RM.

Po wystąpieniach Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznawanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wielu kolejnych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności życzymy parom małżeńskim:

 

1. Annie i Ryszardowi Stankiewiczom

 

2. Zuzannie i Józefowi Chorzępa

 

3. Krystynie i Władysławowi Diaczyk

 

4. Marii i Julianowi Maksym

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (194,98KB)

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (165,57KB)

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (192,87KB)

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (217,69KB)

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (212,19KB)

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego (187,32KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-03-2009 09:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15