10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmowy z przedstawicielami rządu w sprawie zamiany nieruchomości

Tomasz Siemoniak Wiceminister MSWiA, Grzegorz Opaliński Konsul Generalny RP we Lwowie oraz Małgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki gościli dzisiaj w Przemyślu (23 marca br.) z zapowiadaną wcześniej wizytą w kwestii przekazania budynku przy ul. T. Kościuszki 5 Związkowi Ukraińców w Polsce w zamian za nieruchomość przy ul Grodzkiej.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim, a na prośbę gości wzięli w nim udział radni Rady Miejskiej w Przemyślu oraz naczelnicy merytorycznych wydziałów UM. Zebranych powitał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiając cel spotkania i informując m.in. o piątkowych (20 marca br.) rozmowach z Ołeksandrem Mocykiem Ambasadorem Ukrainy w Polsce. Minister T. Siemoniak przedstawił krótko historię rozmów, których zwieńczeniem była zgoda na wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości przy ul. Grodzkiej, która została zaproponowana jako rekompensata za przekazanie przez samorząd budynku przy ul. T. Kościuszki 5. Ze swojej strony Grzegorz Opaliński Konsul RP we Lwowie przekazał informację o rozważanych przez samorząd Lwowa dwóch lokalizacjach Domu Polskiego i toczących się w tej sprawie rozmowach. W dyskusji przemyscy radni przypomnieli o propozycji, która została wystosowana na ręce Andrzeja Sadowego Mera Lwowa – wspólnej sesji radnych i dyskusji nt. stosunku władz lokalnych obydwu miast do mniejszości narodowych w kontekście przekazania Ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu i zapewnienia siedziby dla Domu Kultury Polskiej we Lwowie. Zaznaczyli, że o uchwale w sprawie zamiany nieruchomości będą dyskutowali po otrzymaniu odpowiedzi na tę propozycję. Zwrócili również uwagę na zły stan techniczny budynku po byłym Klubie Garnizonowym i ograniczone możliwości finansowe samorządu w przypadku przejęcia nieruchomości i konieczności jego adaptacji. Odpowiadając na tę uwagę Minister T. Siemoniak zapewnił o gotowości różnych resortów wsparcia pomysłów na zagospodarowanie budynku przy ul. Grodzkiej. Podziękował także radnym za możliwość spotkania się z nimi i zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawie zamiany nieruchomości.

JPGSpotkanie z przedstawicielami rządu (160,75KB)

JPGTomasz Siemoniak Wiceminister MSWiA (177,99KB)

JPGMałgorzata Chomycz Wicewojewoda Podkarpacki i Grzegorz Opaliński Konsul Generalny RP we Lwowie (210,86KB)

JPGSpotkanie z przedstawicielami rządu (173,19KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-03-2009 15:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15