13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 lutego 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Sprawozdanie z działalności PUP w Przemyślu oraz gospodarki środkami Funduszu Pracy, PFRON i EFS za 2008 rok oraz raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2008 r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w roku 2008.
6. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA I” – proj. Nr 51/2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap” – proj. Nr 66/2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. Nr 67/2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj. Nr: 18/2009, 20/2009, 46/2009, 47/2009, 48/2009, 56/2009, 57/2009, 58/2009, 59/2009, 60/2009, 61/2009, 64/2009, 65/2009, 68/2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj. Nr 24/2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – proj. Nr 49/2009.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 303/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zbycia w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 54/2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009-2015 – proj. Nr 55/2009.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2009 r. – proj. Nr 52/2009.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu – proj. Nr 53/2009.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. Nr 69/2009.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 50/2009.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum – proj. Nr 62/2009.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum lokalnego – proj. Nr 63/2009.
22. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał 2008 r.
23. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
24. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 23-03-2009 12:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17