5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie informacyjne w sprawie przemyskiej podstrefy ekonomicznej

W ostatni piątek (13 marca br.) w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie informacyjne, związane z ogłoszonym przetargiem na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oferty będą przyjmowane do 10 kwietnia, a ich otwarcie nastąpi 17 kwietnia br. Spotkanie, na które zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy, było elementem kampanii promocyjnej. Jego organizatorem byli zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu oraz Urząd Miejski w Przemyślu.

W trakcie krótkiej prezentacji przedstawione zostały przez Wiesława Jurkiewicza Zastępcę Prezydenta Miasta walory Przemyśla, o działaniach gospodarczych rządu mówił Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki, a działalność TSSE i zalety przemyskiej podstrefy omówił Marek Indyk - jej Dyrektor. Dyrektor Strefy zwrócił m.in. uwagę, że w każdej działającej podstrefie inwestują chętnie lokalni przedsiębiorcy. Głos zabrał również obecny na spotkaniu Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także Posłowie na Sejm RP: Elżbieta Łukacijewska oraz Piotr Tomański. W dyskusji wzięli udział również: Joanna Wolf  reprezentująca Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Szortyka Andrzej członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

JPGPrezentacja walorów Przemyśla

JPGZaproszeni goście

JPGWystąpienie Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla

JPGWystąpienie Marka Indyka Dyrektora TSSE

Opublikował:  | Data publikacji: 19-03-2009 14:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15