Podsumowanie akcji „Podaruj Zdrowie” na Podkarpaciu

Zakończyła się akcja „Podaruj zdrowie” organizowana przez Fundację „Dbam o Zdrowie” w województwie podkarpackim. Celem inicjatywy było wsparcie osób, których nie stać na zakup lekarstw. Dzięki niej osoby niezamożne, które miały problem z wykupem leków, otrzymały pomoc.

- Wszystkie osoby, których złożone wnioski spełniały kryteria formalne przyznania pomocy otrzymały dofinansowanie na zakup leków. Wsparliśmy ponad 3200 osób - mówi Małgorzata Marchewka z Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Akcja trwała na terenie Rzeszowa (927 osób otrzymało pomoc), Krosna (816), Mielca (255), Sanoka (720) oraz Przemyśla (498) przez trzy dni. Wnioski mogły składać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód brutto nie przekracza 1000 złotych) i nie stać ich zakup leków.

Pomoc została przekazana w postaci specjalnych kart o wartości od 50 do 300 złotych, które będzie można przeznaczyć na zakup lekarstw. Karty można realizować na terenie całej Polski w Aptekach „Dbam o Zdrowie”, w których znajdują się specjalne terminale do ich obsługi. - Pacjenci sami będą mogli zdecydować, na jakie farmaceutyki przeznaczą uzyskane środki – dodaje Marchewka.

Akcja „Podaruj zdrowie” została pozytywnie oceniona przez mieszkańców Podkarpacia. - Uważam, że Fundacja „Dbam o Zdrowie” realizuje szlachetny cel. Wiele instytucji zajmuje się głównie pomocą dla dzieci, niepełnosprawnych, natomiast mało, kto myśli o tych, którzy pracują całe życie, a będąc na emeryturze nie mają pieniędzy na zakup lekarstw – mówi jeden z wolontariuszy przyjmujących wnioski w ramach akcji „Podaruj Zdrowie” w Rzeszowie. - Często ludzie stoją przed dylematem, czy kupić lekarstwa czy może zapłacić rachunki – dodaje.

Jeszcze długo po zakończeniu akcji, w siedzibie Fundacji „Dbam o Zdrowie”, nie milkły telefony. Mieszkańcy województwa podkarpackiego dzwonili i zadawali wiele pytań odnośnie zakończonej akcji. Przede wszystkim chcieli widzieć, czy w najbliższym czasie akcja zostanie powtórzona. - Bardzo zależy nam, aby pomoc na dofinansowanie zakupu leków trafiała do jak największej liczby osób.
W tym właśnie celu prowadzimy akcje „Podaruj Zdrowie” w różnych regionach Polski. Problemem niewykupowania przez Polaków leków staramy się zainteresować jak najwięcej prywatnych firm
z branży farmaceutycznej, a także władz lokalnych. Tylko przy ich wsparciu możliwe będzie zorganizowanie kolejnych akcji „Podaruj Zdrowie” – wyjaśnia przedstawiciel Fundacji. - Mam nadzieję, że za przykładem Polskiej Grupy Farmaceutycznej oraz Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA w naszą inicjatywę włączą się także inne firmy farmaceutyczne – dodaje Elżbieta Łacina z Zarządu Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Przy okazji akcji na Podkarpaciu, Fundacja blisko współpracowała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Urzędami Miast oraz mediami lokalnymi. - Wierzę, że współpraca z firmami z regionu, które w przyszłości zechcą wesprzeć Fundację, ułoży się równie dobrze jak z lokalnymi władzami oraz przedstawicielami mediów – podsumowała Elżbieta Łacina.

Akcja Fundacji „Dbam o Zdrowie” na Podkarpaciu nie byłaby możliwa bez wsparcia
i zaangażowania Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. oraz Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A.

Fundacja zamierza dalej pomagać, ale Ty też możesz

Pierwszy raz w tym roku każdy, kto rozlicza się z podatku może pomóc Fundacji „Dbam o Zdrowie” w realizacji jej celu statutowego. W maju 2008 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i dzięki temu wpisując jej nazwę i numer KRS 0000286305 w odpowiednim miejscu formularza PIT, Twoje pieniądze mogą pomóc osobom, których nie stać na wykupienie niezbędnych leków. - Przy niewielkim wysiłku, wpisując jedynie numer KRS naszej Fundacji można pomóc w rozwiązaniu problemu społecznego, jakim jest niewykupowanie leków – mówi Elżbieta Łacina. - Podzielenie się 1 proc. jest bardzo proste i nic nas nie kosztuje. W ten sposób możemy pokazać, że nie jesteśmy obojętni na problemy innych – dodaje Łacina.


Dodatkowych informacji o akcji udziela:
Biuro Fundacji „Dbam o Zdrowie”:

tel. /+48 42/ 200 75 50
fax. /+48 42/ 61 33 43
Adres korespondencyjny:

Fundacja „Dbam o Zdrowie”
03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b
www.fundacja.doz.pl

Na ponad pięć tysięcy organizacji pożytku publicznego działających w Polsce, żadna nie próbowała dotąd pomóc pacjentom aptek, którzy nie mają pieniędzy na wykup niezbędnych do terapii leków. W Polsce najwięcej prywatnych pieniędzy wydawanych na ochronę zdrowia przeznacza się właśnie na zakup leków. W przypadku osób pracujących na własny rachunek jest to 47 proc. łącznych wydatków na zdrowie, a w gospodarstwach emerytów aż 75 proc. Jak podkreślają eksperci, wysoki poziom dopłat do leków to efekt relatywnie niskiego udziału środków publicznych w wydatkach na farmaceutyki ogółem.
W Polsce udział ten wynosi około 38 proc., w Czechach 76 proc., a na Słowacji 74 proc. Fundacja „Dbam o Zdrowie” nieprzypadkowo powstała z inicjatywy aptek, a konkretnie grupy Aptek „Dbam o Zdrowie”. Farmaceuci najlepiej wiedzą, co czuje pacjent, którego nie stać na kontynuowanie terapii i kupno leków. Dotychczas działania w zakresie dofinansowania leków podejmowało tylko państwo. Fundacja umożliwia wsparcie pacjentów także przez firmy prywatne.

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-03-2009 13:07 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15

Na skróty