14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

Więcej informacji na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/558/Konkurs_nr_2_dotyczacy
_naboru_wnioskow_o_zlecenie_realizacji_zadan_w_2009_roku_w.html

Opublikował:  | Data publikacji: 17-03-2009 13:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-03-2009 13:14