11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

41 Ogólnopolski Rajd "Twierdza Przemyśl"

4 kwietnia 2009 r. odbędzie się 41 Ogólnopolski Rajd "Twierdza Przemyśl".
Uczestnicy rajdu mają do wyboru 4 trasy wiodące przez forty:

Trasa nr 1 Koła Przewodników  PTTK
Zbiórka
w dniu 04.04.2009 o 8:15 na przystanku MZK ul. Jagiellońska, wyjazd kursowym autobusem  linii 3 o godz. 8:28 do krzyżówki z ul. Obozową na koszt własny uczestników ( bilet N 2,00 zł, Ulg 1,00 zł).
Przejście trasą:
  fort IV Optyń - fort V Grochowce - fort VI Iwanowa Góra - fort XVI Zniesienie.
Długość trasy:
18 km. Punkty: 21 pkt. do GOT, 18 pkt. do OTP

Prowadzenie:
Witold Bronkowski

Trasa nr 2 Koła Przewodników PTTK
Zbiórka w dniu 04.04.2009 o godz. 10:25 na przystanku MZK ul. Jagiellońska, wyjazd kursowym autobusem linii 40 do Dybawki o godz. 10:35 na koszt własny uczestników ( bilet N 2,80 zł, Ulg 1,60 zł)
Przejście trasy: Dybawka - fort VII Prałkowce - fort Lipnik - fort 3a i 3b Kruhel - fort XVI Zniesienie.
Długość trasy: 12 km Punkty: 14 pkt. do GOT, 12 pkt. do OTP
Prowadzenie: Leszek Koman

Trasa nr 3 Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK

Zbiórka w dniu 04.04.2009 o godz. 9:45 na dworcu PKS w Przemyślu. Wyjazd o godz. 10:00 Przejazd autobusem kursowym do Fredropola na koszt własny uczestników  4 zł.
Przejście trasy: Fredropol - Kormanice - Kniażyce - Grochowce - Fort VI "Iwanowa Góra" - Wapielnica (394 m n.p.m.) fort VIb "Lipnik" - fort 3 "Kruhel" - Zielonka - Fort XVI "Zniesienie" w Przemyślu.
Długość trasy: 13 km. Punkty:  14 pkt. do GOT,  13 pkt. do OTP
Prowarzenie: Dariusz Hop

Trasa nr 4  Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK  - rowerowa
Zbiórka w dniu 04.04.2009 o godz. 12:20 przy Pomniku Orląt Przemyskich, wyjazd o godz. 12:30.
Przejazd na trasie: Przemyśl - Dybawka - fort VII Prałkowce - fort VI b "Lipnik"- fort VI  "Iwanowa Góra" - fort 3a i 3b Kruhel - fort XVI Zniesienie.  
Długośc trasy: ok. 34 km.
Prowadzenie: Jan Paradysz

Regulamin uzupełniający dla trasy nr 4 rowerowej

1. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości ( członkowie PTTK legitymację ), napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy turystyczno - rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

2. Postanowienia końcowe
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne palcówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci  i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 31.03.2009 r. - wtorek) należy dokonać  w Biurze Oddziału PTTK  ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax:
016 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

·    Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za  2009 r.)      -  3 zł
·    Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK         -   4 zł
·    Dorośli nie zrzeszeni w PTTK                                      -   6 zł
·    Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, opiekę przewodników na trasach, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 80 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o Twierdzy Przemyśl.

Zakończenie rajdu: Zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska na terenie XVI Zniesienie przy plenerowym amfiteatrze.

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje na temat rajdu można uzyskać w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Przemyślu.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współpracy:
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
Koła Przewodników PTTK

Klubu Górskiego PTTK "Karpaty"

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-03-2009 09:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01