-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VI edycja Konkursu "Potrafię prowadzić lekcję w języku obcym"

 Mamy zaszczyt zaprosić na:
IV edycję Konkursu
 „Potrafię prowadzić lekcję w języku obym”
dla nauczycieli województwa podkarpackiego.
 
Miejsce konkursu : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.
 
Termin konkursu:  29 kwietnia 2009 r., godz. 900.    
 
Organizatorzy:
 
- Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Edukacji,
- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.
 
 
Patronat:
 
Jacek Wojtas
Podkarpacki Kurator Oświaty
  
 
 
Przemyśl, marzec 2009r. 
Regulamin Konkursu
 
 
I.              Cel i założenia konkursu:
 
1.     Promowanie znajomości języków obcych wśród nauczycieli.
2.     Nawiązanie współpracy między szkołami w zakresie nauczania języków obcych.
 
 
II.            Warunki i zasady uczestnictwa:
 
1.     W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel, który przeprowadzi lekcję dowolnego przedmiotu w języku obcym
(z wyjątkiem lekcji języka obcego).
2.     Języki do wyboru: angielski, niemiecki.
3.     Przebieg lekcji:
- część I – prezentacja nauczyciela w języku obcym, trwająca 15-20
   minut,
- część II - dyskusja w języku obcym z uczestnikami lekcji, którymi
   będą studenci NKJO w Przemyślu, trwająca 15-20 minut.
4.     Członków komisji konkursowej powołuje organizator konkursu.
 
 
III.           Miejsce i termin konkursu:
 
1.     Konkurs odbędzie się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu,
ul. Kraszewskiego 7a ,
w dniu 29 kwietnia 2009 r.,  o godz. 900
2.   Zgłoszenia do konkursu można dokonywać telefonicznie lub faxem pod numerem 016 675-04-84 (ZSIiM w Przemyślu), w terminie do 25 kwietnia 2009 r.
 
 
IV.           Nagrody:
 
Laureaci konkursu otrzymają słowniki języków obcych oraz dyplomy.
 
 
Bliższych informacji udziela doradca metodyczny przedmiotów zawodowych
Adam Woś (ZSIiM w Przemyślu) tel/fax 016 675-04-84.
 
Opublikował:  | Data publikacji: 13-03-2009 08:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2009 08:44