20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 11 marca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitał i życzenia złożył Pan Andrzej Krzysztoforski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla życzenia oraz gratulacje złożyła Pani Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta, zaś w imieniu Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP Leszek Urban - Dyrektor Biura Poselskiego.

Po wystąpieniach Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznawanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

Wielu kolejnych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności życzymy parom małżeńskim:1. Helena i Roman Ciszewscy

2. Anna i Jerzy Lipscy

3. Ludwika i Jan Zielscy

4. Eugenia i Andrzej Urban

5. Teresa i Eugeniusz Klamut

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2009 13:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15