12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejny komunikat przedstawicieli PROP

Przemyśl dnia 9 marca 2009 r.
 

Komunikat


Informujemy, że w dniu 26 lutego 2009 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się spotkanie organizacyjne Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych II Kadencji.

W spotkaniu udział wzięła  Pani Anna Pakuła-Sacharczuk, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji  Pozarządowych.

Program spotkania obejmował:
1. Prezentację dotychczasowej działalności oraz statutu PROP

2. Autoprezentację Członków PROP
3. Wybór Prezydium PROP na 2009 r.
4. Opracowanie planu pracy na najbliższy okres
5. Sprawy wniesione

Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Nowakowski dotychczasowy  przewodniczący PROP, który ponownie został wybrany na to stanowisko.

Celem przybliżenia szczegółów naszych spotkań w Rzeszowie, opracowania  planu działania, proponujemy przedstawicielom przemyskich organizacji pozarządowych wspólne konsultacje w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17 w siedzibie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7.


Ponadto informujemy, że jesteśmy uczestnikami cyklicznych spotkań przemyskich organizacji gospodarczych, organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą wraz z Przemyskim Konwentem Społeczno-Gospodarczym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego aktywnego zaangażowania się w sprawy naszego miasta, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Kukurba
Gerard Szymonicz

Opublikował:  | Data publikacji: 10-03-2009 08:22
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 14:23