10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Możliwość zatrudnienia w organizacjach w ramach robót publicznych

Informujemy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej , bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki.

Więcej informacji na stronie: http://www.pup.przemysl.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2009 13:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2009 13:46