28 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs Fotograficzny pn. „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”

Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”.

Celem konkursu jest zachęcenie osób zajmujących się fotografią do ukazania spuścizny oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z Królem Kazimierzem Wielkim. Nagrodą jest 5 000 zł. oraz dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2009 roku.

Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Zamkowa 4,  87 – 820 Kowal z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.kazimierzwielki.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-03-2009 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2009 13:42