8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport z badań ankietowych nt. „Opinii turystów o mieście” przeprowadzonych na Kopcu Tatarskim i „Zniesieniu”

Przedstawiamy Państwu Raport z badań ankietowych nt. „Opinii turystów o mieście” przeprowadzonych na Kopcu Tatarskim i „Zniesieniu”

Raport prezentuje informacje na temat wizerunku miasta w zakresie turystyki, przedstawiając analizę postrzegania przez turystów głównych atrakcji miejskich z określeniem źródeł satysfakcji i niezadowolenia. Dzięki wymienionym informacjom miasto nie tylko wie jakie są jego silne i mocne strony, ale także w jakich aspektach poprawa przyniesie mu najwięcej korzyści


Zakres prac:

•    przeprowadzono bezpośredni wywiad z badanymi

•    ankieta zawierała 15 pytań o treści: Atrakcyjność turystyczna miasta, Elementy infrastruktury technicznej, które podniosłyby atrakcyjność „zniesienia” i „kopca tatarskiego”, Deklarowany udział w imprezach, który jest to pobyt Pana/Pani w Przemyślu, Czy ma Pan/Pani zamiar odwiedzić Przemyśl, Czy ma Pan/Pani zamiar odwiedzić Przemyśl, Korzystanie z noclegu w mieście, Forma zakwaterowania, Powód przyjazdu do Przemyśla, Co zmienić aby podnieść atrakcyjność turystyczną, Obiekty powszechnie kojarzone z Przemyślem, Przyjazd do Przemyśla, Ocena atrakcyjności miasta, Płeć respondentów, wykształcenie respondentów, miejsce zamieszkania respondentów,

•     próba respondentów : 100 osób

•    okres badawczy: lipiec-sierpień

Szczegółowy raport oraz wyniki badań w załączniku do pobrania poniżej.

DOTRaport z badań ankietowych (131,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-02-2009 09:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-01-2010 11:05