1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z przemyskimi przedsiębiorcami

19 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami największych przedsiębiorstw działających w Przemyślu i najbliższej okolicy oraz stowarzyszeniami społeczno-gospodarczymi reprezentującymi małe i średnie firmy. Obok Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla zapraszającego do rozmów, wzięli w nich udział także Jan Pączek Starosta Przemyski, Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka, a także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Celem spotkania, które miało charakter informacyjny, było zapoznanie się z kondycją przemyskich firm oraz najważniejszych problemów, które w dobie kryzysu ekonomicznego utrudniają ich działalność. Iwona Kurcz - Krawiec Dyrektor PUP przedstawiła nowe uwarunkowania wynikające z przepisów znowelizowanej (weszła w życie 1 lutego br.) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Piotr Słaby Prezes PARR możliwości skorzystania przez firmy z prowadzonych przez Agencję programów. Przedstawiciele przedsiębiorstw wskazali na najważniejsze utrudnienia na jakie napotykają, a także pierwsze pomysły rozwiązań mogących ułatwić ich działalność i zminimalizować skutki kryzysu - m.in. konieczność stworzenia Agencji Pracy. Prezydent Robert Choma zaproponował powołanie sztabu do walki z kryzysem, wzorem podobnych działających m.in. w Kielcach i Stalowej Woli. Jego celem w założeniu ma być monitorowanie sytuacji na rynku pracy i poszukiwanie sposobów udzielania pomocy firmom i osobom bezrobotnym. Trzon jego składu stanowić będą przedstawiciele przedsiębiorców, samorządu i jego jednostek oraz lokalnych stowarzyszeń społeczno-gospodarczych, możliwe jest także włączenie do jego działań np. przedstawicieli zakładu energetycznego, gazowniczego, PKP, związkowców, szkół wyższych i innych instytucji w zależności od potrzeb i rozpatrywanych problemów.

Wnioski zarówno z pierwszego spotkania, jak i kolejnych Prezydent Miasta Przemyśla zamierza przedstawić Wojewodzie Podkarpackiemu na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego

JPGSpotkanie z przedsiębiorcami

JPGSpotkanie z przedsiębiorcami

JPGSpotkanie z przedsiębiorcami

Opublikował:  | Data publikacji: 20-02-2009 15:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15