Propozycja Prezydenta w sprawie nadania imienia Ryszarda Siwca

Pod koniec stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla zwrócił się do Mirosława Drzewieckiego Ministra Sportu i Turystyki z propozycją rozważenia możliwości nadania budowanemu Stadionowi Narodowemu imienia Ryszarda Siwca. Pomysł podjęcia takich starań wyszedł w końcu ubiegłego roku od Przemyślanina, doktoranta w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Pana Macieja Turek i spotkał się z gorącym poparciem Prezydenta. Wystąpienie w tej sprawie do Ministra nastąpiło po konsultacji z rodziną Ryszarda Siwca. 
Chociaż znajomość postaci Ryszarda Siwca staje się coraz większa, przez długi czas fakty o jego proteście i tragicznej śmierci nie były znane szerokiej opinii publicznej. Z wykształcenia i żołnierz AK, w proteście przeciwko agresji na Czechosłowację, podjął drastyczną decyzję o dokonaniu samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia. Stało się to 8 września 1968 roku w trakcie ogólnokrajowych dożynek, w obecności tysięcy ludzi i dygnitarzy partyjnych. Przez długie lata służbie bezpieczeństwa udało się te wydarzenia ukryć, nie pisały o nich także oficjalne media. Jego protest miał wstrząsnąć sumieniami rodaków, być wyrazem przeciwstawienia się tłumieniu wolności. Ten czyn upamiętniała tablica na nieistniejącym Stadionie Dziesięciolecia. Uzasadniając swoją propozycję Prezydent Robert Choma podkreślił, że "w tym ujęciu osoba Ryszarda Siwca może być symbolem walki wszystkich Polaków z komunistycznym zniewoleniem i naszego wkładu w budowanie dzisiejszej Europy, a przecież organizacja w Polsce Euro 2012 jest wynikiem przemian polityczno – społecznych, które dokonały się na świecie w ciągu ostatnich 20 lat. Święto piłki nożnej, jakim są Mistrzostwa Europy i rozgrywanie meczy na Stadionie Narodowym im. Ryszarda Siwca, byłyby najlepszym hołdem dla tego człowieka i idei, które nim i wieloma innymi patriotami kierowały."

Niedawno władze Pragi uhonorowały Ryszarda Siwca nadając jednej z ulic w czeskiej stolicy jego imię. W ubiegłym roku - w czterdziestą rocznicę tragicznych wydarzeń na Stadionie X-lecia - odbyły  się w Przemyślu uroczystości, podczas których m.in. odsłonięto na jego rodzinnym domu tablicę pamiątkową.

Kilka dni temu grupa historyków oraz pisarzy i dzennikarzy wystosowali do prof. Hanny Gronkiewicz - Waltz Prezydenta m. st. Warszawy i Mirosława Drzewieckiego
Ministra Sportu i Turystyki list otwarty w sprawie nadania imienia Ryszrada Siwca Stadionowi Narodowemu, pisząc m.in.: "
przez długie lata jego ofiara pozostawała zapomniana, a i dziś wielu ludzi zdaje się nie rozumieć znaczenia tego czynu, stanowiącego świadectwo europejskiej solidarności najwyższej próby. Jako pierwsi dostrzegli je Czesi i Słowacy, przyznając Siwcowi najwyższe odznaczenia państwowe. Niedawno jedna z ulic w centrum Pragi została nazwana jego imieniem. Jesteśmy przekonani, że postać Ryszarda Siwca w pełni zasługuje by stać się patronem nowego Stadionu Narodowego."

Pod listem podpisali się m.in. reżyser Maciej Drygas i dziennikarz Bogdan Rymanowski. Popierający tę inicjatywę mogą się podpisać pod listem otwartym w tej sprawie na stronie internetowej dziennika Rzeczpospolita

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-02-2009 14:43 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15

Na skróty