10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyły się spotkania z mieszkańcami sołectw objętych zmianą granic miasta

We wtorek 18 lutego br. zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami sołectw objętych planami zmiany granic miasta Przemyśla. Spotkania należy zaliczyć do udanych, ponieważ ich efektem są działania wspierające proces zmiany granic miasta. W sołectwie Kruhel Wielki zawiązał się komitet społeczny zbierający podpisy pod umową społeczną, która gwarantuje realizację określonych w niej inwestycji w przypadku włączenia w granice miasta. Na terenie innych sołectw mieszkańcy czynią starania o zawiązywanie podobnych komitetów wspierających starania władz Przemyśla o poszerzenie miasta.
W miejscowościach Hurko i Hureczko spotkania miały miejsce po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przez władze gminne. Mieszkańcy podkreślali to, iż spotkanie powinno odbyć się przed zbieraniem opinii mieszkańców. Prezydent Miasta Przemyśla poinformował, iż zabiegał o wcześniejszy termin spotkania, ale ostatecznie został on określony przez władze gminy.
W ocenie mieszkańców możliwość wcześniejszego zapoznania się z istotnymi kwestiami związanymi ze zmianą granic miasta pozwoliłoby „na bardziej przemyślane wyrażanie opinii w ankietach konsultacyjnych”. Liczne głosy poparcia artykułowane podczas spotkań pozwalają sądzić o możliwości zawiązania się tam komitetów społecznych wspierających działania związane ze zmianą granic Przemyśla.
Członkowie Zespołu ds. Zmiany Granic Przemyśla podczas spotkań podkreślali, iż rozwój miasta jest procesem nieuniknionym, dającym możliwość dalszego podnoszenia jakości życia jego mieszkańców. Zlecając przeprowadzenie badań ekspertom jednej z uczelni Wyższych Prezydent Miasta Przemyśla zapoznał się z obawami mieszkańców związanymi z procesem zmiany granic miasta. Spotkania posłużyły dyskusjom na ten temat, ale także temu by poznać potrzeby inwestycyjne poszczególnych miejscowości. Kolejnym etapem prac związanych ze zmianą granic miasta będzie przygotowanie wniosku oraz przedłożenie go do końca marca br. Wojewodzie Podkarpackiemu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPrezydent Robert Choma przedstawił istotne kwestie związane ze zmianą granic miasta Przemyśla. (427,83KB)

JPGPodczas spotkania z mieszkancami Hureczka (650,90KB)

JPGPan Józef Paszkiewicz - Sołtys Wsi Hureczko powitał przybyłych na spotkanie (433,58KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-02-2009 10:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2010 11:26