Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Franciszkańska 7, 37-700 Przemyśl
tel.: 016  678-35-60
e-mail: brak


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Zarządu Oddziału st. chor. sztab. w st. spocz. Józef Bojarski

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Cele Związku:

 • Dba o dobro i godne życie wszystkich inwalidów wojennych, a w szczególności swoich członków.
 • Kontynuuje i pielęgnuje tradycje patriotyczne i demokratyczne.
 • Broni praw inwalidów: wojennych, wojskowych ze służby zasadniczej i osób represjonowanych.
 • Kieruje się zasadą neutralności politycznej i światopoglądowej.
 • Jest wierny dewizie: BóG-HONOR-OJCZYZNA utrwalonej na związkowych sztandarach.
 • Współdziała z polskimi i zagranicznymi organizacjami weteranów walk niepodległościowych.
 • Realizuje statutowe cele i zadania, a w szczególności:
  - reprezentuje interesy inwalidów wojennych i wojskowych oraz z powodu represji wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zapobiegając o zachowanie ustawowo nabytych uprawnień odszkodowawczych;
  - dąży do zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godnych warunków egzystencji, doskonalenia opieki socjalnej i zdrowotnej;
  - rozwija koleżeństwo, przyjaźń i więzi związkowe;
  - upowszechnia w społeczeństwie patriotyczne tradycje walk niepodległościowych narodu polskiego oraz wiedzę o poniesionych w tej walce ofiarach.
 • W swoje szeregi przyjmuje wszystkich o statusie inwalidy wojennego i wojskowego (z niezawodowej służby), a także od 1976 r. osoby represjonowane, ustawowo korzystające z uprawnień inwalidów wojennych oraz rencistów wojskowych (z zawodowej służby - do 1995 r.).
 • Kontynuuje tradycje zrzeszania członków podopiecznych, tj. wdów (wdowców) po poległych żołnierzach oraz zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych oraz osobach represjonowanych, zapewniając im koleżeńską pomoc.

 Więcej informacji w załączeniu

 

DOTZwiązek Inwalidów Wojennych RP-stan na 2013 r. (35,00KB)

DOTZwiązek Inwalidów Wojennych RP-stan na 2013 r. (35,00KB)

DOTZwiązek Inwalidów Wojennych RP-stan na 2008 r. (1,86MB)

DOTZwiązek Inwalidów Wojennych RP-stan na listopad 2014 (35,50KB)

JPGPlac Inwalidów Wojennych w Przemyślu (189,27KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-02-2009 14:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 03-12-2014 10:20

Na skróty