8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapoznaj się z wizualizacją projektu przebudowy przemyskiego Rynku

W czwartek 5 lutego br. na przemyskim Rynku ustawiona została wizualizacja Rynku Starego Miasta. Przedstawia ona założenia zawarte w projekcie architektonicznym powierzonym do wykonania zespołowi pod kierunkiem doświadczonego architekta Jacka Mermona, mieszkańca miasta Przemyśla. Proces ten został poprzedzony szeregiem dyskusji i analizami zagospodarowania terenu. W rozmowach uczestniczyli obok fachowców przedstawiciele stowarzyszeń z terenu Przemyśla. Ponadto zasady zagospodarowania były analizowane w oparciu o wyniki prac Zespołu ds. zieleni (w tym na terenie Rynku), wyniki badań archeologicznych, szczegółowe wytyczne konserwatorskie, wnioski towarzystw naukowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawiony został rys historyczny Rynku Starego Miasta wraz z rysunkiem proponowanych zmian: str. 1 str. 2

 


Legenda dotyczy elementów otwieranycn w wyskakujących okienkach


A – NAWIERZCHNIA  RYNKU STAROMIEJSKIEGO Z ISTNIEJĄCEGO KAMIENIA NATURALNEGO
B – UCZYTELNIENIE HISTORYCZNEGO NARYSU RATUSZA W POSTACI MURKÓW
C – UKOŚNA ŚCIEŻKA PRZEZ RYNEK STAROMIEJSKI
D – NAWIERZCHNIA PLACU RATUSZOWEGO Z KOSTKI  KAMIENNEJ I PŁYT KAMIENNYCH
E – FONTANNA
F – SCENA (CZĘSTO MYLONA Z MUSZLĄ  KONCERTOWĄ)
G – ZARYS MURÓW PIERZEI ZACHODNIEJ
H – BUDYNEK USŁUGOWY
I – TARAS REKREACYJNY
J – TARAS WIDOKOWY

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWidok ogólny (211,30KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-02-2009 09:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15