10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Działania samorządu Przemyśla związane ze zmianą granic Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza mieszkańców sołectw Hurko i Hureczko na spotkania związane z przedstawieniem istotnych  zagadnień związanycgh ze zmianą granic miasta Przemyśla. Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 10 lutego o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Hurku. Drugie spotanie z mieszkańcami Sołactwa Hureczko odbędzie się w dniu 17 lutego  br. o godzinie 18.00 w tamtejszej Szkole Podstawowej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną istotne kwestie związane z planowaną przez samorząd Przemyśla zmianą granic miasta. Obecni podczas spotkania członkowie Zespołu ds. Zmiany Granic Miasta Przemyśla odpowiedzą na pytania mieszkańców sołectw. Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie w dyskusję.

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla i Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu są autorami porozumienia skierowanego do mieszkańców sołectwa Kruhel Wielki. Na terenie sołectwa zawiązał się komitet wspierający zmianę granic miasta. Aktualnie trwa proces zbierania podpisów mieszkańców pod treścią porozumienia. W jego treści: „Władze Samorządowe Przemyśla w porozumieniu z mieszkańcami sołectwa Kruhel Wielki zobowiązują się w przypadku włączenia w granice miasta ww. sołectwa do zrealizowania zadań inwestycyjnych obejmujących:

- budowę kanalizacji o długości 3.2 km
- budowę wodociągu o długości 3.2 km
- budowę przepompowni wody
- budowę drogi wraz z oświetleniem ulicznym po zakończeniu robót wodno-
kanalizacyjnych - 3.2 km

poprzez wpisanie tych zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i zabezpieczenie stosownych środków na ten cel w budżecie miasta od 2010 roku. Wykonanie powyższych zadań przeprowadzone zostanie zgodnie z procedurą przetargową, zakładając 2 letni cykl realizacyjny”.
Ponadto w treści porozumienia samorząd zobowiązał się do bezpłatnej wymiany dokumentów związanych ze zmianą adresu mieszkańców. Propozycją zawartą w porozumieniu jest również podjęcie działań zmierzające do obniżenia stawki podatku rolnego w oparciu o ceny skupu żyta, ogłaszane corocznie w komunikacie Prezesa GUS.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (446,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-02-2009 07:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2010 11:26