20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Przedstawicieli Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych II kadencji

28 stycznia 2009 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się I Wojewódzka Konwencja „Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu i Wspólnocie Lokalnej”. Głównym celem Konwencji było rozpoczęcie prac nad kartą Solidarności – czyli zbiorem zasad i procedur postępowania, będącą wzorcem porozumiewania się podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i regionalnych.
W przerwie Konwencji ustalony został termin spotkania roboczego przedstawicieli Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 18 lutego 2009 roku o godzinie 16 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie. Po powrocie z Rzeszowa  zaproponujemy  termin i miejsce spotkania z członkami organizacji pozarządowych skupionych na terenie miasta Przemyśla celem omówienia poruszanych tematów oraz opracowania strategii działania.
 
 
Z wyrazami szacunku

Andrzej Kukurba
Gerard Szymonicz
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl