13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy na wykład dr Zofii Bator

Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej serdecznie zaprasza na wykład dr Zofii Bator "Maryja a misterium życia w chrześcijańskiej ikonografii" - 4 lutego (środa) 2009 o godz. 17, aula Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Plac płk. Berka Joselewicza 1(nowy gmach). Wstęp wolny

Wykład o charakterze popularno-naukowym, z prezentacją multimedialną, stanowi inaugurację działalności naukowej i popularyzacyjnej Towarzystwa w roku 2009. Tematyka tego spotkania dotyczyć będzie interpretacji teologicznej chrześcijańskich ikon, związanych z liturgicznymi świętami: Narodzenia Bogarodzicy, Zwiastowania oraz Bożego Narodzenia. W świetle katechezy patrystycznej oraz tekstów liturgicznych tradycji wschodniej zostaną zinterpretowane ikony Zaślubin Joachima i Anny, Poczęcia Bogarodzicy, Narodzenia NMP, Zwiastowania, Blacherniotissy (Znak) oraz interesujący wizerunek Matki Bożej z Zagórza k/Sanoka, czczonej pod nazwą Matki nowego życia.
Wykład po raz pierwszy został wygłoszony na Ogólnopolskim sympozjum teologiczno-pastoralnym w Licheniu w dniach 21-22 listopada 2008 i stanowi dobre wprowadzenie zarówno do czytania i rozumienia ikon tradycji wschodniej, jak też pogłębienia pobożności maryjnej w duchu ekumenicznym. Kolejne spotkania na temat historii sztuki sakralnej, chrześcijańskiej ikonografii i ikonologii, odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, początek o godz. 17, szczegóły na stronie: www.tms-sacr.eu. Serdecznie zapraszamy!

JPG"Maryja a misterium życia w chrześcijańskiej ikonografii" (94,08KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-01-2009 15:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:25