10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Masz głos, masz wybór 2009 – informacja o naborze do akcji

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w kolejnej edycji akcji „Masz głos, masz wybór”. Do udziału w akcji zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.
Jeśli interesujesz się sprawami lokalnymi, chcesz wpływać na decyzje dotyczące rozwiązania konkretnego problemu występującego w twojej miejscowości i zaangażować innych do swoich działań, zapoznaj się z ideą naszej akcji i propozycjami, które dla Ciebie przygotowaliśmy.
Poprzez akcję „Masz głos, masz wybór” chcemy zwracać uwagę mieszkańców na działalność samorządu terytorialnego, przypominać jego kompetencje, a także pokazywać obywatelom jak mogą wpływać na władze lokalne i na to, co się dzieje w ich miejscowościach.
Zadaniem uczestników akcji w 2009 roku będzie zorganizowanie i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania przez miejscowe władze zdiagnozowanego wcześniej, lokalnego problemu, przy jednoczesnym zaangażowaniu jak największej liczby mieszkańców gminy.
Szczegółowy opis zadań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok można znaleźć pod adresem: www.maszglos.pl/zadania_uczestnikow

Opis oferty dla tegorocznych uczestników akcji, znajduje się pod adresem: www.maszglos.pl/propozycja_dla_uczestnikow

Harmonogram działań na 2009 rok dostępny jest pod adresem: www.maszglos.pl/podstrona_3

Zobacz film, w którym uczestnicy akcji „Masz głos, masz wybór” opowiadają o swoich dokonaniach: http://www.youtube.com/watch?v=OEUqniFAUWk

Uczestnikom akcji proponujemy szereg możliwości wsparcia:
· indywidualny kontakt i pomoc ze strony koordynatora akcji ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
· pomysły na działania, zaczerpnięte z dokonań uczestników akcji w latach poprzednich;
· możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji podczas…
· …warsztatów prowadzonych przez trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
· odwiedziny koordynatorów akcji z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
· pomocne publikacje i materiały szkoleniowe;
· gotowe materiały promocyjne – plakaty, naklejki, znaczki;
· mikrogranty na realizację działań.

Nabór do akcji trwa za pośrednictwem strony www.maszglos.pl.

O mikrogranty mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Terminy i zasady tegorocznego konkursu o mikrogranty znajdują się pod adresem: www.maszglos.pl/mikrogranty

Wnioski o mikrogranty należy składać on-line za pośrednictwem strony www.maszglos.pl. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2009 roku. Po tym terminie również będzie można zostać uczestnikiem akcji, ale dostępność opisanego wyżej wsparcia ze strony organizatorów akcji będzie ograniczona.

Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49, e-mail: msolon@batory.org.pl) oraz Karolina Błachnio ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556 82 55, e-mail: ).

 

Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01.

źródło: Marek Solon-Lipiński
Fundacja im. Stefana Batorego

JPGPlakietka akcji (20,26KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 28-01-2009 12:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15