13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jeśli masz pomysł na własną firmę …. zgłoś się do Projektu „Kapitał dla przedsiębiorczych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN REKRUTACJI DO I EDYCJI PROJEKTU: 02.02 - 13.02.2009 r.


Od stycznia 2009 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z 6 instytucjami z terenu województwa podkarpackiego rozpoczęła realizację projektu zatytułowanego „Kapitał dla przedsiębiorczych”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Cel projektu:

Realizacja projektu ma służyć poprawie sytuacji gospodarczej naszego regionu poprzez promocję postaw przedsiębiorczych i pomoc młodym przedsiębiorcom. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, którzy szukają możliwości samozatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań.

Formy wsparcia w ramach projektu:

• Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (40h zajęć dydaktyczno - warsztatowych)
• Indywidualne doradztwo związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa (5h przed zarejestrowaniem działalności oraz 3h po zarejestrowaniu działalności)
• Wsparcie finansowe w postaci:
o Dotacji inwestycyjnej do 40 tys. PLN,
o Dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy (do 1 tys. PLN/miesiąc)
o Przedłużonej dotacji pomostowej na kolejne 6 miesięcy (do 1 tys. PLN/miesiąc)

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą pod warunkiem, że zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (posiadają zameldowanie stałe lub tymczasowe), nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania przez uczestnika projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie, znajdującej się w Formularzu rekrutacyjnym), nie zamierzają „przejąć” działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzice, współmałżonek, dzieci) oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup :
• osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
• kobiety,
• Osoby młode w przedziale wiekowym 18 - 34 lata,
• Osoby długotrwale bezrobotne - pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
• Osoby z wykształceniem maksymalnie średnim ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niższym
Partnerzy projektu:

Projekt Kapitał dla przedsiębiorczych realizowany jest w partnerstwie przez 7 organizacji mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Podział powiatów pomiędzy poszczególnych partnerów przedstawia się następująco:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1
Miasto Przemyśl, powiaty: przemyski, lubaczowski, jarosławski
www.parr.pl

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Leżajsk, ul. Targowa 9
powiaty: leżajski, przeworski, łańcucki
www.lsr.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Mielec, ul. Chopina 18
powiaty: mielecki, kolbuszowski
www.marr.pl

Towarzystwo „ALTUM"
Rzeszów, ul. Warszawska 5/7
powiaty: rzeszowski, strzyżowski
www.altum.pl

Cech Rzemiosł Różnych

Jasło, ul. Czackiego 17
powiaty: jasielski, ropczycko-sędziszowski, dębicki
www.cech.jaslo.biz.pl

Regionalna Izba Gospodarcza
Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 26c
powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański
www.rig.stalowawola.go3.pl

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Krosno, ul. Lewakowskiego 14
powiaty: krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki
www.pigkrosno.pl

O wyborze instytucji, do której należy zgłosić się chcąc wsiąść udział w projekcie „Kapitał dla przedsiębiorczych” decyduje miejsce planowanej działalności gospodarczej przez Kandydata

Bliższe informacje nt. projektu:
Biuro projektu w Przemyślu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro)
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00,
tel. (016) 676-09-87, (016) 675 16 64
fax.(016) 676 09 86,
e-mail: brp@parr.pl, www.parr.pl
Osoby do kontaktu: Anna Sobieraj - Łapisz oraz Jacek Paniw

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-01-2009 15:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:34