Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Urząd Miejski w Przemyślu uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończenia postępowania konkursowego następujące podmioty zakwalifikowano do otrzymania dotacji na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r.

Zapraszamy do działu Konkursy

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-01-2009 15:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-01-2009 15:06

Na skróty