21 metric
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Aktualności
panorama_z wieży.jpeg
Przemyski Budżet Obywatelski po raz trzeci. Zapraszamy do składania wniosków.

Szanowni mieszkańcy, Drodzy Przemyślanie,

Po raz trzeci rozpoczynamy w naszym mieście konsultacje pod nazwą Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla. Podobnie jak w tym roku - w 2016 przeznaczymy na ten cel 1, 5 mln zł. Dzisiaj, 29 czerwca rusza pierwszy etap tego projektu, czyli nabór wniosków. Przypominam, że zgłoszone zadania muszą mieć charakter inwestycji lub remontu o wartości nie przekraczającej 300 tys. zł. W regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok nastąpiło kilka istotnych zmian, dlatego wszystkich wnioskodawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z jego zapisami, tak aby pomysły, które Państwo zgłosicie spełniały warunki formalne.

Kultura
brave_kids_1.jpeg
Odważne Dzieciaki w Przemyślu. Zapraszamy na pokaz na zakończenei warszatów.

W tym roku Przemyśl po raz pierwszy gości dzieci biorące udział w festiwalu Brave Kids. Już od 20 czerwca są u nas dzieci z Gruzji, Indii, Rumunii i Słowacji, które wraz z dziećmi polskimi przygotowały spektakl. Pozwoli on dotknąć bogatych kultur zaproszonych młodych artystów, a przenikanie i doświadczanie poszczególnych form integracji da niesamowity, energetyczny pokaz. Uczestnicy programu odwiedzili Prezydenta Roberta Chomę zapraszając go na to odbywające się 2 lipca o godzinie 18.00 do sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego wydarzenie.

Edukacja i sport
Gimnazjum_Nr_2.jpeg
Prezydent wycofał wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Prezydent Miasta wycofał swój wniosek złożony 26 czerwca br. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Miała ona dotyczyć przyszłości Gimnazjum Nr 2, jednak z dodatkowych informacji uzyskanych w Biurze Prawnym Urzędu Wojewódzkiego i w świetle nowej linii orzecznictwa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby szkoły, jak i włączenie jej do zespołu, może skutkować rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody i uznaniem uchwały za nieważną. Szkoła pozostaje więc w swojej siedzibie, ewentualne zmiany przeprowadzane w trybie przekształcenia mogą zostać wprowadzone dopiero w przyszłym roku.

Rada Miejska
Sąd.jpeg
Nabór na ławników do sądów powszechnych

30 czerwca 2015 r. upłynął termin składania zgłoszeń.

Organizacje pozarządowe
Plakat nr 1 - Żebractwo.png
Akcja edukacyjno-informacyjna "POMAGAJ BIEDNEMU A NIE ŻEBRZĄCEMU"

Prezydent Miasta Przemyśla od dnia 01.07.2015r. wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Komendą Miejską Policji i Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi akcję edukacyjno-informacyjną...

Strefa Przedsiębiorcy i Inwestora Zainwestuj w Przemyślu | Invest in Przemyśl

Inwestycje
MPEC_Przerwa.png
Przerwa w dostawie ciepłej wody.

Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego dostarczanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. o rozpoczynającej się  29 czerwca rano PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, która może potrwać do niedzieli 5 lipca.

Podczas wspomnianej przerwy zostaną przeprowadzone niezbędne prace remontowe sieci ciepłowniczej i urządzeń służących do wytwarzania ciepła. Wykonane zostaną także tzw. "wpalenia" - przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieciowej nowych odcinków sieci ciepłowniczej, co pozwoli uniknąć przerw w dostawach ciepła w późniejszym terminie.

Zarząd Spółki pragnie równocześnie zapewnić wszystkich użytkowników ciepła, że zarówno harmonogram, zakres wykonywanych prac jak i ich organizacja będą realizowane w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas trwania przerwy, a tym samym zminimalizować niedogodności związane z brakiem ciepłej wody użytkowej. W przypadku wcześniejszego zakończenia planowanych prac nastąpi bezzwłoczne wznowienie dostaw ciepła, o czym MPEC będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej w dziale "aktualności i ogłoszenia".

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowiecka 8 w Przemyślu - budynek Wydziału Sieci i Węzłów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Gospodarka
PARR.jpeg
Zmiany w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

30 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na którym podjęto m.in. decyzje o nieudzieleniu absolutorium za 2014 r. Prezesowi Zarządu p. Piotrowi Słabemu oraz członkom Rady Nadzorczej spółki. Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu Rady w nowym składzie.